Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
15141 ngày (28.20%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
66139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
91135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
93135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
23134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
41134 ngày (26.80%)145 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
73134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
95134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
75133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
52131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
54131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
81131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
12130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
19130 ngày (26.00%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.54%)
30129 ngày (25.80%)154 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
62129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
77129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
83129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
01128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
11128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
22128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
25128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
27128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
76128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
80128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
33127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
60127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
85127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
43126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
38125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
46125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
84125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
87125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
35123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
70123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
49122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
98122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
07121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
14121 ngày (24.20%)148 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
24121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
37121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
09120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
20120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
31120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
68120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
82120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
26119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
28119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
34119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
97119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
08118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
44118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
67118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
99118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
29117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
55117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
71117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
90117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
92117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
02116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
04116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
57115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
79115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
00114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
18114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
36114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
45114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
89114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
05113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
10113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
32113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
48113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
50113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
61113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
74112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
16111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
21111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
42111 ngày (22.20%)117 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.41%)
53111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
56111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
94111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
40110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
47110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
51110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
03109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
96108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
63107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
58106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
59106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
64106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
88106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
13104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
69103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
86102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
65101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
1799 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7899 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
LƯỢT TRUY CẬP