Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
77137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
80137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
95136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
66134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
11133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
15133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
31133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
54132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
73132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
85132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
93132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
83131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
30130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
41130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
49130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
23129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
97129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
98129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
52128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
81128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
87128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
16127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
43127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
62127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
12126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
60126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
76126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
01124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
38124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
67124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
72124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
04123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
14123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
55123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
68123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
02122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
75122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
09121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
18121 ngày (24.20%)126 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.13%)
21121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
46121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
82121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
84121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
19120 ngày (24.00%)147 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.50%)
24120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
25120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
27120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
28120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
35120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
89119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
39118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
53118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
70118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
71118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
91118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
94118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
44117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
07116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
57116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
40115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
50115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
64115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
88115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
33114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
74114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
90114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
26113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
37113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
59113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
63112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
34111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
61111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
79111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
92111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
96111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
56110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
00109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
08109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
05108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
20108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
45108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
48108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
42107 ngày (21.40%)112 lần ( 0.8%) 1.05 lần/ngày (104.67%)
47107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
51107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
06105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
58105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
86105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
03104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
13103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
17102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
65102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
32101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
6998 ngày (19.60%)109 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
7896 ngày (19.20%)108 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
LƯỢT TRUY CẬP