Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
19141 ngày (28.20%)170 lần ( 1.3%) 1.21 lần/ngày (120.57%)
12136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
87135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
73134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
15133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
41133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
66133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
38132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
75131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
91131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
33130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
54130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
30129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
82129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
09128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
46128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
55128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
62128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
95128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
23127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
43127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
52127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
80127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
93127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
25126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
27126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
68126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
81126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
07125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
76125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
01124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
10124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
26124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
70124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
83124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
03123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
49123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
85123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
20122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
37122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
98122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
16121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
31121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
39121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
44121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
14120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
22120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
35120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
79120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
08119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
60119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
34118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
74118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
77118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
94118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
02117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
04117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
45117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
11116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
53116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
71116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
05115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
28115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
42115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
67115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
97115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
99115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
57113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
21112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
24112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
56112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
89112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
47111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
18110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
29110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
64110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
69110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
13109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
96109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
32108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
36107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
65106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
50105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
59105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
63105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
86105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
88104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
78101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
48100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
1795 ngày (19.00%)115 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
LƯỢT TRUY CẬP