Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
87139 ngày (27.80%)154 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.79%)
75136 ngày (27.20%)148 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
12134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
82134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
73132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
81132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
03131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
52131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
07130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
19128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
30128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
33128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
39128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
46127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
54127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
66127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
80127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
04126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
38126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
40126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
23125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
27125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
55125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
91125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
93125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
00124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
06124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
10124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
16124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
37124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
43124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
49124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
70124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
79124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
08123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
44123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
62123 ngày (24.60%)149 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.14%)
76123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
77123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
83123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
01122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
98122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
15121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
20121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
31121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
09120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
14120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
22120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
42120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
60120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
18119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
25119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
28119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
57119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
58119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
71119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
84119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
85119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
92119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
05118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
68118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
89118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
94118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
96118 ngày (23.60%)124 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
53117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
47116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
26115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
45115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
69115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
17114 ngày (22.80%)141 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.68%)
90114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
72113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
11112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
74112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
13111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
35111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
67111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
97111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
21110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
56110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
24109 ngày (21.80%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.50%)
50109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
02108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
64107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
78107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
88107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
36106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
65106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
86106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
99103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
59100 ngày (20.00%)119 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
5197 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
4896 ngày (19.20%)116 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
LƯỢT TRUY CẬP