Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
12140 ngày (28.00%)154 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
73136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
41135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
03133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
33133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
30132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
82132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
15131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
19131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
52131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
66131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
75131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
00130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
46130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
54129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
38128 ngày (25.60%)138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
81128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
91128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
07127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
22127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
39127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
61127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
62127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
70127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
83127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
10126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
76126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
93126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
16125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
23125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
01124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
44124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
08123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
09123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
14123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
27123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
31123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
43123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
79123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
80123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
90123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
95123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
96123 ngày (24.60%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
37122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
40122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
49122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
84122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
85122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
98122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
74121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
04120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
29120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
35120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
20119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
26119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
57119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
72119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
34118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
55118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
71118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
77118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
28117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
68117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
25116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
45116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
67116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
94116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
99116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
11115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
05114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
53114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
58114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
92114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
18113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
06112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
32112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
42112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
89112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
02111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
24111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
65111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
69111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
47110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
56110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
21109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
13108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
36108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
97108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
50106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
64104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
78104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
17102 ngày (20.40%)130 lần ( 1.0%) 1.27 lần/ngày (127.45%)
51102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
59102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
86102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
88101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
4897 ngày (19.40%)116 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.59%)
6397 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
LƯỢT TRUY CẬP