Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất06 (4 lần), 14 (4 lần), 12 (3 lần), 15 (3 lần), 24 (3 lần), 29 (3 lần), 00 (2 lần), 05 (2 lần), 34 (2 lần), 37 (2 lần), 43 (2 lần), 52 (2 lần), 57 (2 lần), 58 (2 lần), 75 (2 lần), 83 (2 lần), 86 (2 lần), 98 (2 lần), 99 (2 lần), 04 (1 lần), 07 (1 lần), 08 (1 lần), 09 (1 lần), 16 (1 lần), 18 (1 lần), 19 (1 lần), 20 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất01 (0 lần), 02 (0 lần), 03 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 13 (0 lần), 17 (0 lần), 21 (0 lần), 22 (0 lần), 25 (0 lần),

LƯỢT TRUY CẬP